SOKiK utrzymał karę nałożoną na Allianz

Dodano: 04-10-2017

W 2010 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające wobec praktyk stosowanych przez towarzystwo ubezpieczeń Allianz. Zdaniem Urzędu, spółka nie przestrzegała praw konsumentów poprzez stosowanie klauzul abuzywnych w umowach autocasco oraz ubezpieczeń domów i mieszkań. Na towarzystwo ubezpieczeń została nałożona kara w wysokość 5,3 mln zł.

Spółka nie zgadzała się z decyzją prezesa UOKiK. Sprawa trafiła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2015 r. uchylił decyzję Urzędu. Apelację od wyroku złożył prezes. W 2016 r. sąd II instancji rozpatrzył apelację prezesa UOKiK jako zasadną i nakazał ponownie skierowanie sprawy do rozpatrzenia.

Teraz SOKiK po raz drugi stanął po stronie Urzędu, orzekając, że towarzystwo ubezpieczeń musi zapłacić karę. Sąd, uzasadniając swój wyrok, wskazał, że postawienie zawarte w OWU zostały sformułowane w taki sposób, aby konsument był przekonany, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci odszkodowania.

Ponadto, sąd zwrócił uwagę, że relacje między zakładami ubezpieczeń a klientami powinny być oparte na szczególnym zaufania. Konsumenci powierzają firmom swoje dane wrażliwe, oczekując od nich zachowań uczciwych, rzetelnych i lojalnych.

wstecz