Seminarium KNF o praktycznych aspektach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dodano: 20-11-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku przy Komisji Nadzoru Finansowego organizuje seminarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakładach ubezpieczeń na życie - praktyki rynkowe w tym zakresie”.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki kontroli, jakie przeprowadził organ nadzoru w zakładach ubezpieczeń w bieżącym roku. Ponadto omówione zostaną wybrane zagadnienia praktycznego stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Seminarium odbędzie się 30 listopada br. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, przy ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie. Szkolenie będzie miało formę prezentacji z dyskusją. Prelekcję poprowadzi Iwona Kruszyńska, Główny Specjalista w Departamencie Inspekcji Bankowych UKNF.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia są przyjmowane elektronicznie poprzez formularz online. Organizatorzy potwierdzą udział w wydarzeniu do dnia 27 listopada 2018 r.

wstecz