SA: UOKiK nie miał prawa karać przedsiębiorców za „cudze” klauzule abuzywne

Dodano: 16-05-2017

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał serię wyroków, w których uznaje, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie miał prawa karać przedsiębiorców za klauzule abuzywne wynikające z umów innych podmiotów – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Prezes UOKiK przez wiele lat nakładał kary pieniężne na przedsiębiorstwa, które stosowały postanowienia niedozwolone, tożsame z tymi wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych. Urzędnicy uznali, że skoro sąd stwierdził, że dane przedsiębiorstwo, stosując w umowach konkretne postanowienie, łamie przepisy, dotyczy to również innych podmiotów wykorzystujących te same klauzule.

W temacie kwestii rozszerzonej skuteczności wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych, która budziła liczne kontrowersje zarówno w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie sądów powszechnych, powodując istotne problemy praktyczne, wypowiedział się Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów. SN w uchwale z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. III CZP 17/15) orzekł, że prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznający klauzulę za abuzywną dotyczy tylko tego przedsiębiorcy, który został pozwany.

W ostatnim czasie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zaczęły zapadać niekorzystne dla UOKiK wyroki. Wynika z nich, iż wyrok w sprawie jednego przedsiębiorcy nie powinien być wykorzystywany przy karaniu innego podmiotu. Wyroki wydane zostały w kilkunastu sprawach. Jak podaje DGP, w kolejce czeka ok. 200 podobnych spraw.

wstecz