Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z OC (14)

Autor: Marta Wagner

Dodano: 19-07-2016

Rekomendacja 14

Zakład ubezpieczeń powinien zapewnić poszkodowanemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości zadośćuczynienia.

Zgodnie z omawianą w dniu dzisiejszym Rekomendacją 14, zakład ubezpieczeń powinien zapewnić poszkodowanemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości zadośćuczynienia.

Poprzez pełną i zrozumiałą informację KNF rozumie przede wszystkim przekazanie poszkodowanemu wyliczenia, na podstawie którego zakład ubezpieczeń ustalił wysokość zadośćuczynienia. Powyższe winno nastąpić z inicjatywy własnej zakładu ubezpieczeń. Brak konieczności występowania przez poszkodowanego z wnioskiem o przekazanie wyliczenia, będącego podstawą wyliczenia wysokości zadośćuczynienia, nakłada niejako na Zakład Ubezpieczeń obowiązek wydawania tego dokumentu „z urzędu”.

Zgodnie z Rekomendacją wyliczenie, o jakim mowa powyżej, powinno zawierać:

– szczegółowy opis okoliczności, które zakład ubezpieczeń wziął pod uwagę, określając rozmiar szkody niemajątkowej wraz ze wskazaniem dowodów stanowiących podstawę do ustalenia tych okoliczności,

– zaś w przypadku szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wycenę poszczególnych okoliczności, które zakład ubezpieczeń wziął pod uwagę, określając rozmiar szkody niemajątkowej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz