Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 17)

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 30-05-2016

Rekomendacja 17

Zakład powinien podejmować odpowiednie działania, aby zapewnić, że kanały dystrybucji właściwie funkcjonują i gwarantują efektywność systemu zarządzania produktem.

Rekomendacja 17 nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek zapewnienia, że kanały dystrybucji (tj. agenci ubezpieczeniowi, sprzedaż direct, sprzedaż przez call center, bancassurance) funkcjonują właściwie i gwarantują efektywność systemu zarządzania produktem. Właściwe funkcjonowanie należy rozumieć jako zgodne z przepisami prawa i rekomendacjami KNF. W tym celu, zgodnie z rekomendacją 17.1., zakład ubezpieczeń powinien na bieżąco weryfikować, czy produkt jest dystrybuowany do docelowej grupy klientów w sposób zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez zakład ubezpieczeń regulacjami wewnętrznymi. Tutaj warto oczywiście zapytać, na czym powinno polegać to bieżące weryfikowanie. Z całą pewnością chodzi tutaj o stworzenie odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej i monitoringu, który pozwoli na wyłapywanie wszelkich nieprawidłowości w procesie dystrybucji produktu, niezależnie od kanału dystrybucji. Towarzystwa mogą wdrożyć komunikację telefoniczna z losowo wybranymi nowymi klientami, celem potwierdzenia prawidłowości procesu sprzedaży, wskazane jest również monitorowanie składanych przez klientów skarg i reklamacji również pod kątem przebiegu fazy sprzedażowej. Wreszcie zakłady ubezpieczeń mogą wdrożyć wszelkiego rodzaju badania satysfakcji klientów, czy też weryfikować przebieg procesu sprzedaży z wykorzystaniem funkcji tajemniczego klienta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz