Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 14)

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 23-05-2016

Rekomendacja 14

Zakład powinien dokonać wyboru właściwych kanałów dystrybucji produktów i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.

Rekomendacja 14, pierwsza z grupy pięciu rekomendacji dotyczących pozyskiwania klientów i oferowania produktu, nakłada na zakład ubezpieczeń dość enigmatycznie określony obowiązek wyboru właściwych kanałów dystrybucji produktów i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. W rekomendacjach 14.1 – 14.3 organ nadzoru wyjaśnia, na czym polegać ma ów właściwy wybór.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz