Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 12)

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 19-05-2016

Rekomendacja nr 12

Zakład powinien zapewnić, że taryfikacja projektowanego/tworzonego produktu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi.

Wskazana Rekomendacja dotyczy jednego z kluczowych zagadnień w działalności zakładu ubezpieczeń, jakim jest odpowiednia taryfikacja składek ubezpieczeniowych. Ustalenie właściwej taryfy, a w konsekwencji naliczenie odpowiedniej składki ubezpieczeniowej skutkuje tym, czy zakład zrealizuje chociażby podstawowy cel, wynikający z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jakim jest konieczność ustalenia składki ubezpieczeniowej w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń (art. 33 ust. 2 ustawy). Pomijam inny, nie mniej ważny aspekt, jakim jest generowanie zysków dla akcjonariuszy spółki.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz