Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

Dodano: 19-08-2014
Publikator: Związek Banków Polskich
Kategorie :

I Rekomendacja Związku Banków Polskich została przygotowana przez specjalną grupę roboczą działającą w ramach Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. Pierwsza edycja Rekomendacji została przyjęta w 2009 roku, zaś druga – w 2012 roku. Celem Rekomendacji jest określenie dobrych praktyk w relacji Bank –Klient na polskim rynku bancassurance. Zakres przedmiotowy niniejszej Rekomendacji odnosi się do sytuacji regulowanej w art. 808 Kodeksu Cywilnego, gdy bank występuje w roli ubezpieczającego, zawierającego umowę ubezpieczenia na rachunek klienta banku. Rekomendacja odnosi się w mniej  lub bardziej bezpośredni sposób do zastrzeżeń wobec działań banków zgłoszonych przez Rzecznika Ubezpieczonych.

 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz