Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. - stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 15-07-2015
Publikator: Rzecznik Ubezpieczonych

Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. prezentujący stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Druga część Raportu Rzecznik Ubezpieczonych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych", opublikowanego w styczniu 2014 r. Z uwagi na skalę występujących problemów w pierwszej części publikacji nie zostały omówione wszystkie nieprawidłowości dostrzegane w praktyce likwidacji szkód. Druga część raportu zawiera analizę problematyki kwalifikacji szkody jako całkowitej, wysokości stosowanych stawek za roboczogodziny prac naprawczych, odmowy zwrotu wydatków poniesionych przez poszkodowanych na zlecenie sporządzenia ekspertyzy niezależnych rzeczoznawców, opieszałości w likwidacji szkód i niewywiązywania się przez zakłady ubezpieczeń z obowiązków informacyjnych (w tym utrudnień i odmów w dostępie do akt szkody), a także opieszałości w likwidacji szkód z powodu biernego oczekiwania na prawomocne zakończenie postepowania karnego lub w sprawie o wykroczenie, wraz ze szczegółową analizą nieprawidłowych praktyk zakładów ubezpieczeń zidentyfikowanych na podstawie prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych postępowań skargowych. Głównym celem raportu jest kontynuacja działań naprawczych na rzecz poprawy jakości postępowań likwidacyjnych, które również będą pozytywnie wpływały na budowę zaufania społecznego do instytucji ubezpieczenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz