Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2013 r. - stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 16-07-2015
Publikator: Rzecznik Ubezpieczonych

Raport przygotowany przez zespół ekspertów Rzecznika Ubezpieczonych zawiera analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte zostały praktyki likwidacji szkód, które oparte są na niewłaściwej wykładni przepisów prawa odszkodowawczego lub pozostają w sprzeczności z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Raport został podzielony na cztery rozdziały: Refundacja wydatków na najem pojazdu zastępczego, Amortyzacja części zamiennych, Rodzaje części zamiennych do naprawy pojazdu, Utrata wartości handlowej pojazdu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz