Raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczeń

Dodano: 04-08-2015
Publikator: Rzecznik Ubezpieczonych

Raport prezentuje dostrzeżone przez Rzecznika Ubezpieczonych nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczeń obejmuje ubezpieczenia majątkowe określone w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie postanowień wprowadzonych do obrotu ubezpieczeniowego po 10 sierpnia 2007 r., tj. po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego, Tytułu XXVII o umowie ubezpieczenia. Opracowanie prezentuje naruszenia przepisów dokonywane przez zakłady ubezpieczeń przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych z podziałem na okres przed i po nowelizacji Kodeksu cywilnego.

Pliki do pobrania

wstecz