Raport KNF. Prace i postulaty legislacyjne w latach 2011-2016 – sektor ubezpieczeniowy (cz II)

Dodano: 12-10-2016
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W raporcie opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2016 r. "Komisja Nadzoru Finansowego w latach 2011 - 2016" obejmującym wybrane obszary działalności KNF i Urzędu KNF zamieszczono m.in. informacje o najistotniejszych z systemowego punktu widzenia pracach i postulatach legislacyjnych, w których uczestniczył Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wskazano również akty prawa unijnego, nad implementacją których prowadzono prace w UKNF. Przedstawiono także rozporządzenia, w odniesieniu do których prowadzono prace mające na celu dostosowanie prawa polskiego. W dniu wczorajszym w dzienniku beinsured przedstawiliśmy Państwu I część: Raport KNF. Prace i postulaty legislacyjne w latach 2011-2016 – sektor ubezpieczeniowy (cz I).

  • Projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. W 2014 r. Minister Gospodarki – po wcześniejszych pracach nad założeniami do projektu ustawy – skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. Przedmiotem projektu było uregulowanie instytucji renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Zgodnie z projektem, usługi w tym zakresie mieli świadczyć przedsiębiorcy działający za zezwoleniem i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Organ nadzoru oponował przeciwko takiemu rozwiązaniu, wskazując na brak w projekcie regulacji zapewniających odpowiedni, skuteczny nadzór nad takimi podmiotami. Alternatywnie, organ nadzoru proponował, aby taką usługę świadczyły wyłącznie zakłady ubezpieczeń. Wobec nieuwzględnienia postulatów organu nadzoru projekt ustawy nie przeszedł procedury uzgodnień na etapie międzyresortowym.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz