Propozycje UKNF dot. zmiany ustawy o ofercie publicznej

Dodano: 20-11-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Kategorie :

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał do Ministerstwa Finansów propozycję nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Propozycje UKNF obejmują kwestie wezwań na sprzedaż akcji.

Swoje propozycje UKNF opracował w oparciu o własne doświadczenia nadzorcze, orzecznictwo SN i analizy rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Jak tłumaczy UKNF, ich celem jest zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych oraz uproszczenie zasad przeprowadzania wezwań. Zdaniem organu, ich dotychczasowa konstrukcja była źródłem nadużyć występujących na rynku prowadzących do pozbawienia mniejszościowych akcjonariuszy premii za kontrolę. W opinii UKNF naruszało to podstawowe zasady funkcjonowania rynku kapitałowego.

Wśród propozycji UKNF znalazło się m.in.:

  • ustanowienie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji
  • ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego.
  • wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej, przy czym przekroczenie progu 50% w wyniku wezwania dobrowolnego będzie zwalniało z obowiązku ogłoszenia wezwania następczego
  • nowy sposób informowania KNF o wezwaniu
  • wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów zobowiązanych do ogłoszenia wezwania
  • określenie zasad odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w wezwaniu.

Projekt nowelizacji przygotowany przez UKNF jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

Tagi: knf
wstecz