Prezes UOKiK wydał stanowisko dotyczące aneksów do tzw. wakacji kredytowych

Dodano: 23-04-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

15 kwietnia Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. warunków, na jakich instytucje finansowe oferują kredytobiorcom odroczenia spłaty rat. Czytaj więcej: UOKiK sprawdza zasady, na jakich banki udzielają wakacji kredytowych

Wątpliwości Urzędu budzą m.in. postanowienia sugerujące, że konsument zaakceptował określony stan zadłużenia wynikający z umowy. Aby wyjaśnić pojawiające się na rynku wątpliwości, Urząd przygotował stanowisko.

- Stanowisko Prezesa UOKiK powinno jak najszybciej rozwiać wątpliwości będące tak po stronie konsumentów, jak i banków. Oczekuję, że banki w trosce o dobro klientów oraz reputację własną i sektora czym prędzej wycofają się tak z wątpliwych zapisów towarzyszących wakacjom kredytowym, jak i pokusy wykorzystania aneksów w postępowaniach sądowych z konsumentami – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W stanowisku Prezes UOKiK zawarł, że niedozwolone jest uzależnianie odroczenia płatności rat od potwierdzenia salda zadłużenia. Uznanie długu może mieć negatywny wpływ na dochodzenie przez konsumenta praw przed sądem np. w razie żądania unieważnienia umowy kredytowej czy dochodzenia zwrotu pobrania zbyt wysokich rat. Takie postanowienia mogą być uznane za abuzywne i nie wiążą konsumenta.

Prezes UOKiK wskazał też, że sugerowanie konsumentom, że zawarcie aneksu uniemożliwia dochodzenie roszczeń, w tym późniejsze stwierdzenie nieważności umowy lub niedozwolonego charakteru jej warunków, może zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową.

Po trzecie, Prezes UOKiK wyjaśnił, że konsument, decydując się na wakacje kredytowe, w praktyce może jedynie zaakceptować przedstawioną przez bank treść wzorca. Tym samym konsument nie może wyrazić sprzeciwu co do poszczególnych jego elementów, akceptując jednocześnie inne jego warunki umowne. Ponadto zwracając się o odroczenie spłaty kredytu, najczęściej konsument znajduje się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na utratę pracy lub obniżenie dochodów i to od pilnego odroczenia płatności rat kredytu lub pożyczki zależy byt jego samego oraz rodziny. W tych okolicznościach trudno mówić o „indywidualnym uzgadnianiu” warunków. Oznacza to, że kredytobiorca nadal ma możliwość kwestionowania niedozwolonych postanowień zawartych w aneksie przewidującym tzw. wakacje kredytowe.

Prezes Urzędu w dniu 17 kwietnia zwrócił się do Związku Banków Polskich o przedstawienie jasnego stanowiska w tej sprawie.

W zakresie treści aneksów uruchamiających „wakacje kredytowe” interweniował już Rzecznik Finansowy. Skierował on do banków apel o rezygnację ze stosowania w aneksach umów postanowień dotyczących tzw. potwierdzenia salda przez klienta. Jak wyjaśnił, na ich podstawie w przyszłości banki mogą próbować utrudnić dochodzenie roszczeń np. posiadaczom kredytów „frankowych”. Czytaj więcej: Rzecznik Finansowy: aneksy „wakacji kredytowych” nie powinny zawierać potwierdzenia salda

Pliki do pobrania

wstecz