Prezes UOKiK wydał 3 decyzje wobec Getin Noble Banku

Dodano: 26-10-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W wydanych decyzjach wobec Getin Noble Banku (GNB) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował sposób oferowania przez spółkę obligacji GetBack, stosowanie niedozwolonych klauzul i jednostronną zmianę umów.

Prezes UOKiK uznał, że stosowane przez bank klauzule modyfikacyjne stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto Prezes Urzędu stwierdził, że doszło do jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GetBack.

Urząd sprawdzał również, czy i jak Getin Noble Bank rozlicza się z osobami, które wcześniej spłaciły kredyt konsumencki. W wyniku działań UOKiK przedsiębiorca zmienił sposób rozliczania na, korzystniejszą dla konsumentów, metodę liniową.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył karę finansową ponad 7 mln zł. Ponadto, nakazano, aby Getin Noble Bank wypłacił rekompensatę osobom, które nabyły obligacje GetBack za jego pośrednictwem. Wyniesie ona 20 tys. zł. O tym komu należy się rekompensata, bank poinformuje w osobnej korespondencji.

wstecz