Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko BPH, PKO BP i Pekao ws. spreadów walutowych

Dodano: 02-11-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowań przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości Prezesa wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut, a podjęte działania Urzędu dotyczą uznania klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych za niedozwolone.

Sporne klauzule dotyczą sposobu określania wysokości kursów walut. Zdaniem Urzędu, są one nieprecyzyjne i dowolnie ustalane, np. przez „dodanie/odjęcie marży o nie więcej niż 5 proc.” (PKO BP), „kurs średni NBP minus marża kupna ustalana decyzją banku” (BPH). Także, jak podał UOKiK, marża banków jest wyznaczana dowolnie i arbitralnie oraz w oparciu o niemożliwe do weryfikacji kryteria. W konsekwencji, jak podkreślił UOKiK, kredytobiorca nie może sprawdzić, czy marża została wyliczona prawidłowo.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz