Prezes UOKiK wszczął postępowanie o uznanie za abuzywne wzorce umów kredytu w obcej walucie

Dodano: 03-04-2017
Publikator: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium. Uprawnienie to dała prezesowi nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w dniu 17 kwietnia 2016 r.

Prezes UOKiK będzie badał klauzule zawarte w umowach kredytu i pożyczek hipotecznych w walucie obcej stosowanych w bankach: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Bank Millennium. Postępowanie zostało wszczęte po informacjach otrzymanych od konsumentów.

Wątpliwości Urzędu wzbudziły postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Zdaniem Prezesa UOKiK, są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie np. w oparciu o „średni kurs walutowy na rynku międzybankowym”, co nie zostało zdefiniowany w żadnych przepisach.

„Co więcej, klient nie wie, gdzie dokładnie powinien szukać stawek, ponieważ postanowienia odsyłają do serwisu Reuters (BZ WBK, Bank Millennium), nie precyzując, o którą dokładnie stronę chodzi, lub innych płatnych i dostępnych tylko dla banków systemów (BGŻ BNP Paribas)” – czytamy w komunikacie prasowym Urzędu.

Ponadto Urząd podaje, że banki w umowach odsyłają klientów do tabel publikowanych na stronach internetowych instytucji, bez podawania precyzyjnie kiedy są one sporządzane i publikowane, a zatem klient nie wie, po jakim dokładnie kursie bank przeliczy ratę kredytu.

– Każdy bank, ustalając kursy walut obcych niezbędne dla obliczania wysokości rat, musi opierać się na kryteriach, które klient może samodzielnie zweryfikować, nie sięgając do płatnych serwisów czy innych niedostępnych źródeł. Koszty, które konsument ponosi, powinny być oparte na zrozumiałych dla niego kryteriach – tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zakończyć postępowanie wydaniem decyzji zakazującej dalszego wykorzystywania kwestionowanych klauzul oraz nałożyć karę w wysokości maks. 10 proc. rocznego obrotu spółki. Także, Prezes UOKiK może określić środki mające na celu usunięcie trwających skutków obowiązywania spornych klauzul w umowach kredytu.

wstecz