Prezes UOKiK nakłada karę na Gazprom

Dodano: 03-08-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, nałożył na Gazprom karę w wysokości blisko 213 mln zł (50 mln euro) z powodu braku współpracy w dochodzeniu prowadzonym w związku z budową gazociągu Nord Stream 2.

Nałożona kara związana jest z prowadzonym postępowaniem w sprawie utworzenia konsorcjum finansującego budowę gazociągu Nord Stream 2 bez uzyskania wymaganej zgody Prezesa UOKiK. W tej sprawie zarzuty postawiono sześciu spółkom: Gazpromowi (Rosja), Engie Energy (Szwajcaria), Uniperowi, OMV, Shellowi i Wintershallowi (Niderlandy). W trakcie trwania postępowania, prezes UOKiK zwrócił się do Gazpromu o dokumenty istotne dla sprawy, takie jak umowy przesyłu, dystrybucji, sprzedaży, dostaw i magazynowania paliw gazowych. Spółka odmówiła jednak udzielenia informacji.

„Na podstawie istniejących przepisów zwróciliśmy się na początku roku do Gazpromu o udostępnienie nam kontraktów zawartych przez jego spółkę zależną z pozostałymi firmami finansującymi budowę Nord Stream 2. Pomimo prawnego obowiązku współpracy z Prezesem Urzędu przedsiębiorstwo nie przekazało tych informacji, także po wszczęciu w maju postępowania w związku z brakiem współpracy, które powinno być dla spółki sygnałem ostrzegawczym. Łamanie przepisów prawa Polski – państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spotka się z przewidzianymi w nim sankcjami finansowymi. W mojej opinii to działanie umyślne, które miało utrudnić prowadzone postępowanie. Zdecydowałem w związku z tym o nałożeniu na Gazprom blisko 213 mln złotych kary. To maksymalna sankcja przewidziana przepisami prawa za nieudzielenie informacji na żądanie Prezesa Urzędu, stanowiąca równowartość 50 mln euro” skomentował Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

O umyślnych działaniach Gazpromu ma świadczyć choćby to, że spółka nie wystąpiła o zgodę na przekazanie informacji do rosyjskiego Ministerstwa Energii – chociaż przed przekazaniem informacji np. zagranicznej instytucji powinna otrzymać taką aprobatę.

„Postawa Gazpromu niewątpliwie utrudniła nasze postępowanie, ale rosyjskiemu przedsiębiorstwu nie udało się go zablokować. Posiadamy wystarczający materiał dowodowy i kończymy jego analizę. To oznacza, że coraz bliższy jest koniec precedensowego postępowania w sprawie utworzenia konsorcjum odpowiedzialnego za finansowanie Nord Stream 2 bez zgody Prezesa UOKiK” dodaje Prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

wstecz