Plany nadzorcze UKNF nad sektorem ubezpieczeń

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 03-02-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W piątek (31 stycznia 2020 r.) odbyło się spotkanie Dagmary Wieczorek-Bartczak, Zastępcy Przewodniczącego KNF odpowiedzialnej za nadzór nad sektorem ubezpieczeń, z przedstawicielami branży. Podczas spotkania zostały przedstawione priorytety nadzoru ubezpieczeniowego na najbliższe lata.

Przedstawicielka Komisji wskazała, że celem organu nie jest nakładanie kar i innych środków administracyjnych ale zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania klientów i ochrony interesów uczestników rynku. Z tego powodu UKNF postrzega swoją role szerzej niż tylko jako nadzór ostrożnościowy. Urząd zamierza w swoich działaniach objąć w większym stopniu ochronę konsumentów na rynku finansowym.

Przegląd systemu Wypłacalność II

W zakresie sektora ubezpieczeń UKNF jako priorytetowe zadanie wyznaczył sobie przegląd i aktualizację systemu Wypłacalność II w taki sposób, aby proponowane przez EIOPA zmiany pasowały do specyfiki polskiego rynku. UKNF skupi się na takich aspektach jak parametry obliczania wymogu SCR, sprawozdawczość, sprawowanie nadzoru nad zakładami w grupach kapitałowych, ujawnianie informacji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz