PIU wzięła udział w konsultacjach dot. uwzględnienia zmian klimatycznych w formule standardowej SCR

Dodano: 23-03-2021
Publikator: ​Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń wzięła udział w zorganizowanych przez EIOPA konsultacjach dot. metodologii potencjalnego uwzględnienia zmian klimatycznych w formule standardowej SCR (w module natcat) służącej do wyliczania wymogu kapitałowego.

W propozycji nowych wymogów kapitałowych Solvency II, w module natcat, EIOPA zaproponowała, aby moduł katastrof naturalnych w formule standardowej Solvency II dla Polski obejmował poza powodziami i huraganami także ryzyko radu, pożarów obszarów naturalnych oraz skutków zmian klimatu dla ubezpieczeń upraw. Z propozycją tą nie zgadza się PIU. W piśmie do europejskiego organu Izba wskazała, że ryzyka te nie są istotne oraz powodują po stronie ubezpieczycieli wiele dodatkowych działań. Dla przykładu jest to choćby opracowanie modelu dla ryzyka gradu czy ponowną kalibrację podmodułu składki i rezerwy ryzyka oraz  podmodułu inne ryzyko katastroficzne.

„Rozsądną rekalibrację należałoby przeprowadzać co 5 lat. W przypadku jakiejkolwiek ponownej kalibracji należy unikać podwójnego liczenia z innymi podmodułami „modułu ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie”. Należy wziąć pod uwagę środki dostosowawcze i zapobiegawcze, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na modele biznesowe ubezpieczeń. Nie należy wprowadzać zmian, jeżeli obserwacje wskazują, że rzeczywiste zmiany skali i częstotliwości zdarzeń nie są istotne. Dlatego należy określić próg istotności zmian i jak zwykle zachować zdrowy rozsądek”, podała PIU w piśmie.

Tagi: piu
wstecz