Pismo KNF dotyczące praktyk sprzedażowych produktów inwestycyjnych

Dodano: 18-08-2014
Publikator: KNF

W dniu 26 września 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) skierowała pismo do podmiotów objętych nadzorem sprawowanym przez ten urząd. Pismo to zostało przygotowane przez KNF w związku z:

a) wzrostem liczby finansowych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku,

b) zróżnicowanym stopniem skomplikowania tych produktów,

c) coraz powszechniejszemu oferowaniu tego rodzaju produktów nieprofesjonalnym odbiorcom usług finansowych

d) koniecznością podejmowania działań przez instytucje finansowe, w celu utrzymania jak najwyższych standardów w zakresie konstruowania produktów oraz jakości dystrybucji.

KNF w piśmie wskazała, jakie formy przybierają budzące wątpliwości praktyki wykorzystywane przez instytucje finansowe. KNF przedstawiła również szereg postulatów, mających na celu dbanie o słuszny interes odbiorców usług finansowych oraz wzmocnienie wiarygodności instytucji finansowych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz