Pismo KNF do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie udostępniania wzorców umownych w postaci elektronicznej

Dodano: 19-08-2014
Publikator: KNF Sygnatura: dz.DOK/WPR/075/12/1/11/AD
Kategorie :

Urząd Komisji dokonał analizy praktyki stosowania przez instytucje finansowe przepisów 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz 384 (1) kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami.

Po przeprowadzonej analizie, Urząd Komisji przedstawia zagadnienia problemowe w tym obszarze oraz przedstawia swoje stanowisko.

 

Pliki do pobrania

wstecz