Pismo KNF do Ministra Finansów w sprawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych

Dodano: 18-08-2014
Publikator: KNF Sygnatura: DLU/WO/075/135/1/2012

W dniu 17 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo dotyczące Raportu Rzecznika Ubezpieczonych pt.: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. KNF wskazał, że brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących umowy grupowego ubezpieczenia na cudzy rachunek, powoduje istotne źródło nieprawidłowości, dotykających głównie klientów zakładów ubezpieczeń. KNF w piśmie zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie w przepisach przyszłej ustawy o działalności ubezpieczeniowej zapisów dotyczących m.in. ubezpieczeń na cudzy rachunek (na życie oraz pozostałych umów ubezpieczenia) i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, których celem byłoby wzmocnienie ochrony osób ubezpieczonych. W piśmie z 17 grudnia 2012 r. KNF przedstawiło bardziej szczegółowo propozycje legislacyjne dotyczące kwestii objętych Raportem Rzecznika Ubezpieczonych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz