Open Life zapłaci 20 mln zł kary za misselling

Dodano: 13-01-2021
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Open Life TU Życie S.A. stosował misselling przy sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jak uznał w postępowaniu organ produkty, proponowane przez zakład ubezpieczeń, nie odpowiadały potrzebom klientów.

Prezes UOKiK nałożył na Open Life karę ponad 20 mln zł. Sankcja została nałożona w wyniku postępowania wszczętego przez Urząd po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Po przeanalizowaniu umów ubezpieczenia na życie z UFK zawieranych przez Open Life z konsumentami wraz z wypełnianymi przez nich ankietami adekwatności, UOKiK uznał, że proponowane przez zakład ubezpieczeń produkty nie odpowiadały potrzebom konsumentów, określonych w ankietach.

UOKiK ustalił, że:

  • OL proponował klientom ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które zawierały wyższy poziom ryzyka niż akceptowany przez klienta;
  • OL zawierał z konsumentami umowy na okres dłuższy niż wskazany przez konsumentów, np. klienci chcieli zawrzeć umową na maksymalnie 10 lat, a spółka proponowała im umowy do ukończenia przez nich 85. roku życia. Takie działanie mogło narażać konsumentów na straty, gdyż w deklarowanym przez nich okresie 10 lat UFK mogły zrealizować straty ze względu na konstrukcję produktu;
  • poza proponowaniem produktów nieadekwatnych do potrzeb klientów, OL przedstawiał im do podpisu oświadczenie, przenoszące na klientów odpowiedzialność za podjętą przez ubezpieczyciela decyzję inwestycyjną, nie informując ich o rzeczywistych skutkach.

- Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich strat finansowych wyższych, niż są w stanie zaakceptować. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nadużycie zaufania klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel - jako instytucja zaufania publicznego - zaoferuje im produkt dostosowany do potrzeb i profilu ryzyka. Open Life TU Życie S.A. naruszył zbiorowe interesy konsumentów i za nieuczciwe praktyki został ukarany kwotą ponad 20 mln zł – wyjaśnił Prezes UOKiK.

Prezes Urzędu w wydanej decyzji uznał, że spółka naruszyła zbiorowe interesy, za co została przyznana sankcja w wysokości 20.011.600 zł. Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna.

Decyzja jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji. 

Pliki do pobrania

wstecz