Odbyło się spotkanie przedstawicieli UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Dodano: 15-12-2017

6 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie kierownictwa UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm audytorskich, które przeprowadzały badanie sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za rok 2016. Ze strony Komisji uczestniczyli pracownicy Biura Komisji Nadzoru Audytowego. 

Podczas spotkania przedstawiciele UKNF zaprezentowali informacje w zakresie: 

  • BION zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za rok 2016 - zmiana metodyki i najważniejsze zidentyfikowane ryzyka. 
  • Problemy identyfikowane w toku prowadzenia czynności kontrolnych w zakładach ubezpieczeń w 2017 r. 
  • Wnioski z analizy Sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej. 
  • Przegląd formuły standardowej SCR. 
  • Nowe zadania KNF wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

W trakcie spotkania przeprowadzono także dyskusję z biegłymi rewidentami nt. problemów oraz obszarów ryzyka zidentyfikowanych podczas badania sprawozdań finansowych i SFCR zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za 2016 r. oraz tworzenia przeglądów oraz badań wstępnych sprawozdań finansowych za 2017 r. 

 

wstecz