Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju FinTech w Polsce

Dodano: 16-01-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Kategorie :

W dniu 13 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych w Polsce. Jak podaje KNF, spotkanie miało na celu omówienie planowanych kierunków i organizacji prac Zespołu. Rolę koordynatora tych prac podjął UKNF.

W skład zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Związku Banków Polskich, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Giełdy Papierów Wartościowych, Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 

Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF podczas spotkania wskazał, że Komisja realizując swoje statutowe zadania, polegające w szczególności na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności i bezpieczeństwa oraz podejmowaniu działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, dostrzega możliwość podjęcia działań, które mogłyby przyczynić się do efektywnego rozwoju innowacji finansowych w Polsce.

Ponadto, Przewodniczący KNF stwierdził, że rozwój branży FinTech w Polsce stanowi szansę dla wszystkich sektorów rynku finansowego w kraju. Wskazał jednak, iż kluczowe jest zachowanie bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań tak, aby nie podważyć zaufania klientów do instytucji tego rynku.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf
wstecz