Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

Dodano: 10-01-2019
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na stronie internetowej UOKiK został uruchomiony nowy rejestr klauzul niedozwolonych. Zmianie uległ wygląd rejestru jak też ulepszono funkcjonalność wyszukiwarki.

„Do 17 kwietnia 2016 r. o tym, czy postanowienie w umowie jest niedozwolone, decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK wpisywał klauzulę do rejestru. Obecnie to prezes Urzędu może w decyzji uznać klauzulę za abuzywną i zakazać jej stosowania w umowach z konsumentami”, przypomina UOKiK w komunikacie prasowym.

Nowy rejestr znacznie usprawnia szukanie konkretnych klauzul. Wyszukiwanie może odbywać się po większej liczbie kryteriów, np. daty wpisu czy sądu. Istnieje również możliwość eksportowania danych do formatu pdf lub csv. W rejestrze można znaleźć też uzasadnienia wyroków do niektórych klauzul abuzywnych. Niektóre wpisy zostały też skategoryzowane do przykładowych postanowień niedozwolonych z Kodeksu cywilnego, np. klauzule wyłączające odpowiedzialność, klauzule uniemożliwiające zapoznanie się konsumenta z umową przed jej podpisaniem, klauzule przyznające przedsiębiorcy wyłączne prawo do interpretacji umowy itp.

Do rejestru są wpisywane klauzule, zaskarżone pozwami wniesionymi do SOKiK do dnia 17 kwietnia 2016 r. Wpisy będą dokonywane do 2026 r.

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rejestr.uokik.gov.pl

Z kolei decyzje prezesa UOKiK w sprawach niedozwolonych postanowień umownych znajdują się pod adresem: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

wstecz