Nowelizacja rozporządzenia ws. uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności RF

Dodano: 23-01-2020
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Dziennik Ustaw z dnia 31 grudnia 2019 r., poz. 2553

Rozporządzeniem wprowadza się zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. poz. 2082 oraz z 2018 r. poz. 2259). Zmiany polegają m.in. na podniesieniu stawek opłat uiszczanych na pokrycie działalności Biura RF przez instytucje finansowe.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz