Nowe zasady wydawania decyzji zobowiązującej

Dodano: 14-03-2016
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uaktualnił zasady dotyczące wydawania decyzji zobowiązującej. Publikacja Wyjaśnień jest częścią realizacji misji przejrzystości działań i polityki otwartości UOKiK. To kolejny dokument tłumaczący politykę informacyjną Urzędu, w ramach realizacji misji UOKiK, która zakłada przejrzystość działań i politykę otwartości.

Jedną z możliwości zakończenia postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK jest wydanie decyzji zobowiązującej w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Urząd może poprzestać wówczas na uprawdopodobnieniu zarzutów bez konieczności prowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego. Decyzja zobowiązująca pozwala zatem na szybkie usunięcie z rynku szkodliwych praktyk, pozwala również przedsiębiorcy uniknąć kary pieniężnej.

UOKiK uaktualnił „Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej” z 2012 r. Obecna wersja uwzględnia zarówno zmiany legislacyjne, jak i dorobek orzecznictwa z ostatnich lat.

Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów są dostępne na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php

Przeczytaj cały artykuł
wstecz