Nowe klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia na życie z UFK

Dodano: 21-11-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 2/14

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt  XVII AmC 2/14) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowień o treści:

  1. "Dzień wykupu ustala (...), z tym że nie może on wypadać później niż 5 (piątego) dnia, licząc od dnia doręczenia (...) wniosku o wykup." (klauzula nr 7254);
  2.  "Kwoty wykupu określone w niniejszym rozdziale wypłaca się w dniu płatności wykupu. Dzień płatności wykupu ustala (...), z tym, że nie może on wypaść później niż 30 (trzydziestego) dnia, licząc od dnia doręczenia (...) wniosku o wykup." (klauzula nr 7255);
  3. "Częściowy wykup przez umorzenie niektórych jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku (częściowy wykup ubezpieczenia) może nastąpić jedynie za zgodą (...)" (klauzula nr 7256);
  4. "Minimalna wartość kwoty częściowego wykupu wynosi 1000 PLN (jeden tysiąc złotych)";
  5. "Minimalna wartość indywidualnego rachunku po dokonaniu częściowego wykupu i pobraniu opłaty za wykup wynosi 5000 (pięć tysięcy złotych)" (klauzula nr 7257);
  6. "Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 (...) podejmie decyzję w przedmiocie zgody lub odmowy udzielenia zgody na częściowy wykup ubezpieczenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wniosku Ubezpieczającego. W razie wyrażenia zgody na częściowy wykup, (...) określa kwotę wykupu i pobiera opłatę za wykup. Dzień wyrażenia zgody jest dniem wykupu". (klauzula nr 7258)
Przeczytaj cały artykuł
wstecz