NOVIS bez swobodnego rozporządzania aktywami

Dodano: 18-11-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Jak informuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), 5 listopada br. Narodowy Bank Słowacji (NBS) podjął decyzję o tymczasowym środku nadzorczym obejmującym ograniczenie swobodnego rozporządzania aktywami przez NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Wprowadzone ograniczenie dotyczy wszystkich aktywów i wszelkich rozporządzeń nimi niezależnie od miejsca ich lokalizacji lub wykonywania związanych z nimi uprawnień. 

UKNF przekazał, że w tej sprawie pozostaje w kontakcie z EIOPA i organami nadzoru ubezpieczeniowego państw członkowskich UE, w których sprzedawane są produkty ubezpieczeniowe NOVIS.

wstecz