Monetary Authority of Singapore i Komisja Nadzoru Finansowego rozwijają współpracę w obszarze FinTech

Dodano: 17-11-2017

Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały w dniu 15 listopada 2017 r. w Singapurze porozumienie o współpracy w obszarze FinTech, określające ramy współdziałania oraz zasady przekazywania rekomendacji pomiędzy dwoma organami nadzoru.

W porozumieniu organy nadzoru zobowiązały się do wzajemnego przekazywania rekomendacji odnośnie podmiotów z sektora FinTech. Dokument określa też zakres wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w celu lepszego zrozumienia reżimu regulacyjnego w każdej z jurysdykcji oraz zasady współpracy MAS i KNF w podejmowaniu wspólnych, innowacyjnych projektów. Również podmioty zobowiązały się do wymiany informacji dotyczących pojawiających się trendów rozwoju rynku i ich oddziaływania na sferę regulacyjną. 

- Porozumienie pomiędzy KNF i MAS stworzy możliwości dla firm z sektora FinTech z Polski i Singapuru do rozszerzenia działalności na rynek polski i singapurski. Polska dysponuje wyjątkowym mikroklimatem gospodarczym sprzyjającym innowacjom finansowym, posiadając stosunkowo duży rynek wewnętrzny oraz dostęp do innych rynków, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. KNF odgrywa aktywną rolę we wspieraniu rozwoju sektora FinTech w Polsce. Wzajemne przekazywanie informacji na temat innowacji finansowych między KNF i MAS pozwoli nam lepiej zrozumieć i monitorować wszelkie zmiany technologiczne na rynku finansowym – powiedział  Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF po podpisaniu porozumienia.

Tagi: knf
wstecz