MF i KNF wspólnie pracują nad rozwojem innowacyjnych usług finansowych

Dodano: 06-02-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiły projekt, mający na celu rozwój sektora fintech w Polsce. Będzie on obejmował 3 obszary: bariery regulacyjne, sandbox i innowacje w nadzorze.

„Nadrzędnym celem Projektu jest stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacji finansowych i w konsekwencji upowszechnienie dostępu do nowoczesnych usług finansowych, co może okazać się istotnym krokiem w kierunku urzeczywistniania idei Polski jako centrum innowacji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (NewTech Poland)”, czytamy w komunikacie KNF. Wskazano w nim, że rozwój sektora innowacji finansowych może też przełożyć się na lepsze zarządzanie finansami przez Polaków, podniesienie ich wiedzy finansowej oraz rozwój innowacyjności w innych obszarach gospodarki.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace analityczne w 3 obszarach: FinTech, Sandbox, SupTech. Do ich realizacji zostało wyłonione konsorcjum, składające się z czterech organizacji. W obszarze FinTech, za które odpowiada MF, zostaną zidentyfikowane i usunięte bariery regulacyjne i nadzorcze dla rozwój innowacji w finansach poprzez odpowiednie zmiany przepisów. W ramach drugiego obszaru zostaną przygotowane rekomendacje dotyczące rozwiązań nadzorczych, mechanizmów i praktyk występujących w innych krajach. Posłużą one jako wzór do zastosowania na krajowym rynku. W  tym zakresie zostanie też poddana ocenie propozycja wdrożenia piaskownicy regulacyjnej. Ostatni obszar SupTech zakłada przygotowanie analizy wykorzystanie innowacji technologicznych w strukturach organu nadzoru, w tym sztucznej inteligencji i rozproszonych rejestrów.

Projekt wspiera Komisja Europejska i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

wstecz