Komunikat UKNF dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Dodano: 19-08-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował komunikat UKNF dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit) i przewidywanego zakończenia okresu przejściowego w kontekście rynku finansowego.

W komunikacie UKNF przypomina, że do końca 2020 r. trwa okres przejściowy, w trakcie którego Wielka Brytania traktowana jest jeszcze jako państwo członkowskie UE w rozumieniu unijnych przepisów. Oznacza to, że podmioty świadczące usługi na rynku finansowym UE prowadzą swoją działalność do końca okresu przejściowego na dotychczasowych zasadach i korzystają z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.

UKNF apeluje, aby wszystkie podmioty świadczące usługi na rynku finansowym, na które będzie miał wpływ brexit, analizowały na bieżąco przepisy związane z rodzajem prowadzonej przez nie działalności i do końca roku zakończyły działania dostosowujące ich organizacje do funkcjonowania w nowym środowisku prawnym lub zakończyły prowadzenie na terytorium Polski działalność polegająca na świadczeniu usług finansowych.

UKNF również zwraca uwagę na możliwość wystąpienia działań o charakterze przestępczym na tle brexitu. „Klienci i inwestorzy na rynku finansowym powinni zatem zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko prób wyłudzenia danych czy przedstawiania nieuczciwych/fałszywych informacji dotyczących postępowania w związku z brexitem oraz pojawienia się nierzetelnych ofert handlowych. Każdą budzącą wątpliwości próbę kontaktu np. osobistego, telefonicznego, czy mailowego, powołującą się na brexit, a dotyczącą usług finansowych, należy zweryfikować bezpośrednio z podmiotem rynku finansowego, z którym odbiorca usług finansowych podpisał umowę lub zamierza ją podpisać, wykorzystując do tego celu dane kontaktowe zamieszczone w umowie lub na stronie internetowej danego podmiot”, napisał UKNF w komunikacie.

Komunikat jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz