Kolejne istotne poglądy Prezesa UOKiK dot. postanowień UNWW

Dodano: 18-05-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił dwa kolejne istotne poglądy w sporach konsumentów z bankiem Millennium. Obie sprawy dotyczą postanowień umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego.

Rozpoznawane przed Sądem Rejonowym w Gdańsku sprawy (sygn. akt I C 2916/16, I C 1237/16), przeciwko Millennium dotyczą postanowień ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Klienci kwestionują postanowienia umowne, na podstawie których obciążani byli kosztami UNWW.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że postanowienia te nie informują konsumentów o prawach i obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia. Konsumenci nie znają zakresu, ani sposobu, w jaki przedsiębiorca wylicza opłaty z tego tytułu. Prezes UOKiK uznał więc te postanowienia za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów.

Stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierające istotne poglądy są dostępne w „Pełnej publikacji”.

wstecz