Kolejne decyzje Prezesa UOKiK dot. klauzul spreadowych. PKO BP i PEKAO zapłacą ponad 60 mln zł kary

Dodano: 20-10-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące niedozwolonych postanowień określających zasady ustalania kursów walut. Zakwestionował w nich postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych w walutach obcych, określające zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. Najnowsze decyzje dotyczą banków: Pekao i PKO BP.

Sporne postanowienia przyznają bankom możliwość dowolnego kształtowania kursów walutowych, w wyniku czego kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości swoich rat. Zdaniem Prezesa UOKiK są one nieprecyzyjne. Przykładowo PKO BP zastrzega, że kurs oblicza w oparciu o „średni kurs międzybankowy”, „płynność rynku wymiany walut”, „konkurencyjność kursów”. Z kolei Pekao odsyła konsumentów do „kursów rynkowych”. Jednak przepisy, jak i postanowienia umowne lub inne obiektywne i dostępne źródła, nie precyzują żadnego z powyższych pojęć. Aby poznać kurs międzybankowy, PKO BP odsyła konsumentów do serwisu Reuters. Pekao wyjaśniło w toku postępowania, że również z tego serwisu bierze swoje kursy. Żaden z tych banków jednak nie określa, o którą dokładnie stronę internetową chodzi. Wątpliwości wzbudziła również klauzula dająca PKO BP prawo do zmiany źródła danych, jeśli kursy walutowe w serwisie Reuters przestaną być dostępne – bez wskazania na jakich zasadach odbywać się będzie taka zmiana. Zarówno PKO BP jak i Pekao odsyłają konsumentów do tabel, które same sporządzają. Jednak nie wskazują kiedy będą opracowywane i publikowane.

Za stosowanie klauzul niedozwolonych Prezes UOKiK nałożył następujące kary: 40,7 mln zł dla PKO BP oraz 21 mln zł dla Pekao.

wstecz