KNF wyraziła zgodę na powstanie nowego podmiotu ubezpieczeniowego na polskim rynku

Dodano: 01-07-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 29 czerwca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła w trybie zdalnym decyzje dot. sektora ubezpieczeniowego i kapitałowego.

Po pierwsze Komisja zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Na mocy decyzji KNF, spółka w dziale I ubezpieczeń będzie mogła prowadzić działalność w ramach grup 1-5 działu I ubezpieczeń. Komisja zatwierdziła też statut Towarzystwa.

W zakresie rynku kapitałowego Komisja udzieliła mBank Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu zgodę na zmianę depozytariusza. Funkcję tę przejmie BNP Paribas Bank Polska SA.

Ponadto, KNF cofnęła zezwolenie dla Kredyt Bank PBI SA (obecnie Santander Bank Polska SA) na prowadzenie rachunków papierów wartościowych. Zgoda była udzielona przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 9 października 1998 r.

Podczas spotkania Komisja zapoznała się też z:

  • raportem dotyczącym sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku
  • badaniem i oceną nadzorczą (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2019 rok
wstecz