KNF: Wartość aktywów netto PPK to już prawie 1,5 mld zł

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-07-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował zestawienie wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) na dzień 30 czerwca 2020 r.

Z publikacji wynika, że wartość aktywów funduszy PPK w dniu 30 czerwca 2020 r. wynosiła 1.434 mln zł. W porównaniu do I kw. 2020 r. kwota ta zwiększyła się o 235%. Na dzień 31 marca br. w PPK zgromadzone było 610 mln zł.

Największe udziały na rynku PPK co do wartości zgromadzonych aktywów nadal posiada PKO TFI S.A. Instytucja ta posiada 35% udziału, kolejne pozycje zajmują PZU TFI S.A. (14%) i Nationale-Nederlanden PTE S.A. (13%). Co ważne, grono 10. największych instytucji finansowych nie zmieniło się istotnie od poprzedniego kwartału. Czytaj więcej:  KNF: W PPK zgromadzono już ponad 600 mln zł

W drugim kwartale na rynku PPK zauważalny jest też stabilny  jednakowy wzrost. Dotyczy on zarówno całego rynku jak i podmiotów. Ich aktywa rosną z podobną dynamiką jak cały rynek, tj. 235%.

wstecz