KNF utrzymała w mocy decyzję ws. TUnŻ Europa. Ubezpieczyciel zapłaci 1,5 mln zł kary

Dodano: 30-03-2021
Publikator: ​Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła ostateczną decyzję ws. kary administracyjnej dla TUnŻ Europa. Sankcja związana jest z lokowaniem i zarządzaniem aktywami w produktach ubezpieczeniowo - ochronnych.   

W dniu 13 listopada 2020 r. KNF podjęła decyzję o naruszeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Naruszeniu polegało na:

  • lokowaniu środków finansowych w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 UoDUiR),
  • braku zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 UoDUiR).

W związku z tymi zarzutami KNF nałożyła na spółkę karę 1,5 mln zł. Czytaj więcej: KNF nałożyła 1,5 mln zł kary na TUnŻ Europa SA

Komisja na wniosek zakładu ubezpieczeń ponownie rozpatrzyła sprawę. Potwierdziła zaistniałe naruszenia i w dniu 26 marca 2021 r. wydała ostateczną decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 13 listopada 2020 r.

wstecz