KNF: Rynek ubezpieczeń życiowych po I kw. 2020 r.

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 23-06-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dane dot. kondycji sektora ubezpieczeń po I kw. 2020 r. Z zestawienia wynika, że od stycznia do marca br. zakłady ubezpieczeń zebrały 16.745 mln zł składki brutto, o 393 mln zł więcej niż przed rokiem. Z kolei wynik techniczny wzrósł o 45 mln zł, do poziomu 1.477 mln zł.

W zakresie ubezpieczeń działu I odnotowano spadek przypisu składki brutto. Na koniec marca 2020 r. wyniósł on 5.219 mln zł, tj. o 14 mln zł (-0,3 proc.) mniej niż przed rokiem. Największy spadek dotyczył produktów gr. 3, gdzie odnotowano zmniejszenie przypisu o 182 mln zł (-10,8 proc.), do poziomu 1.503 mln zł. Z kolei największy wzrost przypisu składki wystąpił w gr. 5., o 106 mln zł (6,9 proc.). W sumie zakłady ubezpieczeń zarobiły na sprzedaży tych produktów 1.645 mln zł.

Towarzystwa ubezpieczeń na życie odnotowały dużo niższe wypłaty świadczeń. Po I kw. 2020 r. koszty zakładów ubezpieczeń z tego tytułu wyniosły 4.762 mln zł, tj. o 268 mln zł (5,3 proc.) mniej niż przed rokiem. Największy udział w wypłatach miały produkty gr. 3, gdzie wypłaty świadczeń wyniosły 2.477 mln zł. Co istotne kwota ta jest o prawie 1 mld zł wyższa od odnotowanego przypisu składki.

Mimo to zakłady ubezpieczeń działu I wypracowały wyższe wyniki: techniczny - o 58 mln zł i finansowy – o 144 mln zł niż po I kw. 2019 r. Na koniec marca br. wynik techniczny w sektorze ubezpieczeń na życie pozostawał na poziomie 792 mln zł, a wynik finansowy na poziomie 653 mln zł.

Dane dla analogicznego okresu 2019 r. są dostępne pod linkiem.

wstecz