KNF: Rynek ubezpieczeń majątkowych po I kw. 2019 r.

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 26-06-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dane dot. kondycji sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. Z zestawienia wynika, że od stycznia do marca br. zakłady ubezpieczeń zebrały 16.352 mln zł składki brutto, o 99 mln zł więcej niż przed rokiem. Z kolei wynik techniczny wzrósł o 60 mln zł, do poziomu 1.432 mln zł.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost składki rdr, o 538 mln zł (5 proc.). Najmocniej zwiększył się przypis składki w gr. 3 (ubezpieczenia autocasco), o 90 mln zł (4 proc.), do poziomu 2.129 mln zł, oraz w gr. 16 (ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych), o 85 mln zł (36 proc.), do poziomu 149 mln zł.

W dalszym ciągu największy udział w przypisie składki działu II mają produkty gr. 10 (OC ppm.), gr. 3 (AC) i gr. 8 (ubezpieczenia katastrof), odpowiednio: 3.748 mln zł (-0,3% r./r), 2.129 mln zł (4,2% r/r) i 1.049 mln zł (4,7% r/r).   

W zakresie odszkodowań towarzystwa ubezpieczeń w I kw. 2019 r. wypłaciły 5.124 mln zł świadczeń, o 75 mln zł (1 proc.) więcej niż w ub. r.

W dziale II odnotowano też wyższy wynik techniczny - o 5,3 mln zł, do poziomu 698 mln zł, jak i finansowy - o 51,6 mln zł, do poziomu 627 mln zł.  

Dane dot. sektora ubezpieczeń życiowych zostały omówione w art. KNF: Rynek ubezpieczeń życiowych po I kw. 2019 r.

wstecz