KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 roku. Koszty zakładów ubezpieczeń

Dodano: 17-08-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie I kwartału 2017 r. wyniosły 21 mld zł. Dominowały głównie wypłacone odszkodowania i świadczenia, które stanowiły 49,72% (10,45 mld zł), a także koszty akwizycji. Ich udział w strukturze kosztów opiewał na 17,5% (3,67 mld zł).

W I kw. 2017 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły łącznie 10,45 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 1,6 mld zł (18,13%) więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Na wypłatę odszkodowań zakłady ubezpieczeń przeznaczyły 60,6% zarobionej składki. Wskaźnik szkodowości we wszystkich grupach działu II był niższy od 100%, a poniżej poziomu 40% uplasował się w 9 grupach.

Świadczenia i odszkodowania wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeń na życie wyniosły 5,67 mld zł (ich udział w strukturze łącznych wypłat stanowił 54%). Wskaźnik ten był wyższy o 1,2 mld zł (27%) od wyniku z I kw. 2016 r. W dziale I najmocniej wzrosły wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń gr. 3, o 1,22 mld (56,8%) do poziomu 3,36 mld zł, co stanowiło najwyższy udział w strukturze wypłat działu I (59%). Na drugiej pozycji co do wielkości udziałów uplasowały się ubezpieczenia gr. 1 z 29% udziałem.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz