KNF przedstawiła nową wersję metodyki BION

Dodano: 05-08-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła nową wersję metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2019 rok.

KNF w ramach procesu nadzoru ubezpieczeniowego korzysta z takich narzędzi i działań, jak metodyka BION, system wczesnego ostrzegania (SWO), analiza nadzorcza i działania nadzorcze. Komisja w najnowszym komunikacie podała nową wersję metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2019 r.

Badanie i Ocena Nadzorcza zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji to całościowy proces, który wykorzystuje wszelkie informacje posiadane przez nadzór na temat danego zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji. Jej celem jest usystematyzowanie stosowanych dotychczas kryteriów oceny nadzorowanych podmiotów i wprowadzenie do stosowania elementów systemu nadzoru wykonywanego w oparciu o ocenę ryzyka identyfikowanego w ich działalności.

Nowa wersja metodyki BION jest dostępna w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz