KNF przedstawił założenia polityki dywidendowej w 2019 r.

Dodano: 16-01-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat dotyczący stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz