KNF: Podsumowanie sektora ubezpieczeń za 2016 r. Koszty zakładów ubezpieczeń (cz. II)

Dodano: 05-05-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Znaczącą pozycję wśród wydatków zakładów ubezpieczeń zajmują koszty działalności ubezpieczeniowej, które obejmują saldo kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych oraz prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów.

W okresie czterech kwartałów 2016 r. koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, osiągnęły wartość 13,37 mld zł, co stanowiło spadek w stosunku do roku 2015 o 3,62%, tj. o 0,5 mld zł.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf, koszt
wstecz