KNF: Podsumowanie sektora ubezpieczeń za 2016 r. Koszty zakładów ubezpieczeń (cz. I)

Dodano: 04-05-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w ciągu czterech kwartałów 2016 r. wyniosły 70,62 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (51,94% łącznych kosztów) oraz koszty akwizycji i koszty administracyjne (20,88% łącznych kosztów).

W 2016 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły 36,68 mld zł brutto odszkodowań i świadczeń. W porównaniu z rokiem 2015 wartość ta zwiększyła się o 1,83 mld zł, czyli 5,24%.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf
wstecz