KNF: Podsumowanie sektora bankowego

Dodano: 06-04-2016
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :

KNF opublikowała dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec lutego 2016 r. 

Zestawienia zawiera wszystkie wskaźniki kondycji sektora bankowego: bilans, należności i depozyty sektora niefinansowego i instytucji rządowych i samorządowych, należności i zobowiązania sektora finansowego, rachunek zysków i strat, adekwatność kapitałową, miary płynności, portfele kapitałowe, a także zobowiązanie, miary płynności.

Informacyjny Serwis Biznesowy przygotował pierwsze opracowanie danych. Najważniejsze wyniki sektora przedstawiają się następująco: ·Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 1,992 mld zł w okresie styczeń-luty br. i był niższy o 22,6% r/r.

  • Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 2,57 mld zł w styczniu-lutym br., co oznacza spadek o 20% w skali roku
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 1,99 mld zł, co oznacza spadek o 22,6% r/r.
  • Wynik z odsetek wzrósł o 4,4% r/r do 6,04 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 1,98 mld zł i był niższy o 4,5% w ujęciu rocznym.
  • Wynik z działalności bankowej spadł o 4,4% do 8,98 mld zł w okresie styczeń-luty 2016 r.
  • Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 19,7% r/r do 2,57 mld zł.
  • Koszty działalności banków wzrosły o 7,5% r/r  do 4,97 mld zł w okresie 2 miesięcy br.
  • Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 0,89 mld zł, co oznacza spadek o 14,3% w skali roku.
  • Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,31% na koniec grudnia ub. r. (wobec 14,69% rok wcześniej), a współczynnik kapitału - 14,98% (wobec 13,46% rok wcześniej).
  • Współczynnik kapitału podstawowego wyniósł 14,98% na koniec grudnia 2015 r. wobec 13,44% rok wcześniej.

Pliki do pobrania

Tagi: knf
wstecz