KNF podsumowała nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w 2019 r.

Dodano: 15-05-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Na stronie UKNF został opublikowany raport „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku”. Zawiera on informacje dotyczące prowadzonego przez Komisję nadzoru w zakresie raportów okresowych, w tym sprawozdawczości finansowej, informacji niefinansowych oraz informacji poufnych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz