KNF: OWU powinno być opublikowane od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu

Dodano: 09-05-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko w sprawie zamieszczania przez zakłady ubezpieczeń na swoich stronach internetowych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umów, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

„Organ nadzoru dokonał analizy realizacji przez zakłady ubezpieczeń obowiązku określonego w art. 15 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i stwierdził różnice w praktyce umieszczania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wzorców umów na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń. Niektóre zakłady ubezpieczeń zamieszczają wymagane dokumenty „bezzwłocznie” tzn. nie później niż w dniu „ich wejścia w życie”, inne robią to z kilkudniowym opóźnieniem licząc od daty wprowadzenia oferowanego produktu bądź od daty podjęcia uchwały zarządu zakładu ubezpieczeń o przyjęciu wzorca” – napisano w stanowisku.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz