KNF o rynku Forex

Dodano: 11-01-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował stronę internetową zawierającą podstawowe informacje dla inwestujących na rynku Forex. Pod adresem: http://www.knf.gov.pl/forex/index.html UKNF prezentuje sześć zasad bezpiecznego inwestowania. Wśród nich znalazło się m.in. sprawdzenie podmiotu, któremu powierza się środki do inwestowania, oraz osób, które będą pełnić rolę doradców lub opiekunów inwestycyjnych.

Ponadto, na dedykowanej witrynie Urząd przestrzega przed stosowanymi mechanizmami perswazyjnymi w reklamach tego typu produktów inwestycyjnych, takich jak szybkie osiągnięcie dużych zwrotów z zainwestowanego kapitału bez wspominania o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Wskazuje, że sukces na Forexie w dużej mierze zależy od zdobytej wiedzy i doświadczenia dzięki długiemu inwestowaniu na rynku. Również na stronie można wykonać krótki quiz - „Jakim typem gracza jesteś?”

W specjalnym komunikacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował o podejmowanych do tej pory działania KNF, mających na celu uchronienie inwestorów przed pochopnym i nieprzemyślanym lokowaniem środków na rynku Forex. Komisja wskazuje, że od 2011 r. kieruje do inwestorów komunikaty informujące o ryzyku towarzyszącym inwestorom na tym rynku. Także w 2013 r. wydała pierwsze oficjalne stanowisko w tym zakresie.

Ponadto, Komisja podkreśla, że jako drugi europejski organ nadzoru wprowadziła w 2012 r. cykliczne badania poziomu zyskowności i strat klientów inwestujących na rynku Forex. Poza tym dzięki zaangażowaniu KNF, w Polsce, jako pierwszym kraju UE, zostały wprowadzone prawne regulacje dotyczące dźwigni finansowej. W 2016 r. zostały uchwalone Wytyczne dedykowane Forexowi. Dokument ten jest pierwszą w UE próbą wskazania oczekiwanych praktyk na rynku Forex i eliminacji wszelkich nieprawidłowości.

Tagi: knf
wstecz